• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00

Danh sách thông tin các Trường

Fulford Preparatory College

Website: www.fulfordprep.com

Năm thành lập: 2012

Vị trí: Merrickville, Ontario

Thành phố lớn gần nhất: Ottawa

Loại trường: Trung học nội trú dành cho cả nam và nữ

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 09/10/2017

Shattuck-St. Mary's School

Website: www.s-sm.org

Năm thành lập: 1858

Vị trí: Faribault, Minnesota

Thành phố lớn gần nhất: Minneapolis/St. Paul

Loại trường: Nội trú và Ngoại trú

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 09/10/2017

TEST2

Website: test2.com

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 03/10/2017

Ohio Wesleyan University

Website: www.owu.edu

Năm thành lập: 1842

Vị trí: Delaware, Ohio, Mỹ

Thành phố lớn gần nhất: Columbus, Ohio (thành phố lớn thứ 13 tại Mỹ)

Loại trường: Tư thục 4 năm, trường Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên và Nhiều chương trình cấp bằng chuyên nghiệp

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 21/09/2017

College of Central Florida

Website: www.CF.edu

Năm thành lập: 1957

Vị trí: Miền trung Florida

Thành phố lớn gần nhất: Orlando, Florida

Loại trường: Cao đẳng của bang

Các chương trình học: 5,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 20/09/2017

DePaul University

Website: www.depaul.edu

Năm thành lập: 1898

Vị trí: Chicago, Illinois

Thành phố lớn gần nhất: Chicago, Illinois

Loại trường: Đại học tư thục

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 20/09/2017

Monmouth College

Website: www.monmouthcollege.edu

Năm thành lập:

Vị trí: Illinois, Mỹ

Thành phố lớn gần nhất: Chicago

Loại trường: Đại học hệ 4 năm, là trường Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 20/09/2017

The University of Texas at Austin

Website: world.utexas.edu/esl

Năm thành lập: 1881

Vị trí: Austin, Texas

Thành phố lớn gần nhất: Austin

Loại trường: Đại học hệ 4 năm

Các chương trình học: 1,3,4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 20/09/2017

Santa Ana College

Website: www.sac.edu

Năm thành lập: 1915

Vị trí: Santa Ana

Thành phố lớn gần nhất: Orange

Loại trường: Cao Đẳng Cộng Đồng

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 20/09/2017

College of Lake County

Website: www.clcillinois.edu/international

Năm thành lập: 1967

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: Chicago

Loại trường: Cao đẳng Cộng đồng hệ 2 năm

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 20/09/2017

University of Wisconsin Stevens Point

Website: www.uwsp.edu

Năm thành lập: 1894

Vị trí: Stevens Point, Wisconsin

Thành phố lớn gần nhất: Chicago

Loại trường: Công lập

Các chương trình học: 4,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 19/09/2017

Marian University, Indianapolis

Website: www.marian.edu

Năm thành lập: 1937

Vị trí: Indianapolis, bang Indiana

Thành phố lớn gần nhất: Indianapolis, bang Indiana

Loại trường: Khoa học Xã hội Nhân văn và Tự nhiên, Công giáo

Các chương trình học: 3

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 19/09/2017

University of Central Missouri

Website: www.ucmo.edu

Năm thành lập: 1871

Vị trí: Warrensburg, Missouri

Thành phố lớn gần nhất: Kansas, bang Missouri

Loại trường: Đại học công lập 4 năm toàn diện, cấp vùng (cấp kiểm định cao nhất)

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 19/09/2017

Toronto International Academy

Website: http://www.itorontoacademy.com/English/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 11/08/2017

Dewey College

Website: http://www.deweycollege.ca/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 30/06/2017

Presbyterian College

Website: http://www.presby.edu/

Năm thành lập: 1880

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Western Washington University - Intensive English Program

Website: http://www.wwu.edu/ee/lcp/iep/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 4,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Fox Valley Technical College

Website: http://www.fvtc.edu/

Năm thành lập: 1912

Vị trí: Appleton, Wisconsin, USA

Thành phố lớn gần nhất: Appleton, Milwaukee

Loại trường: 2-Year College

Các chương trình học: 4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Herzing University

Website: https://www.herzing.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: N/A

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of Wisconsin Colleges

Website: https://www.uwc.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of Nevada, Reno

Website: http://www.unr.edu/

Năm thành lập: 1864

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: N/A

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Truman State University

Website: www.truman.edu/international/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: St. Louis, Bang Missouri; thành phố Kansas, Bang Missouri

Loại trường: Đại học Công lập 4 năm

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of North Texas

Website: www.unt.edu - http://international.unt.edu/content/future-international-students

Năm thành lập: 1890

Vị trí: Denton, Texas

Thành phố lớn gần nhất: Dallas-Fort Worth

Loại trường: Đại học nghiên cứu công lập

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Berkeley College

Website: www.berkeleycollege.edu

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: New York City

Loại trường: Tư thục

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

California State University, Monterey Bay

Website: www.csumb.edu

Năm thành lập: 1994

Vị trí: Seaside, California

Thành phố lớn gần nhất: Cách Monterey (30,000 dân) 12km; Cách San Jose (945,000 dân) 108 km; Cách San Francisco (805,000 dân

Loại trường: ĐH công lập 4 năm

Các chương trình học: 4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of Wisconsin-Platteville

Website: www.uwplatt.edu

Năm thành lập: 1866

Vị trí: Platteville, Wisconsin

Thành phố lớn gần nhất: Madison, Wisconsin

Loại trường: viện đào tạo đại học Công lập 4 năm toàn diện

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Lake Mary Preparatory School

Website: www.lakemaryprep.com

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: Orlando

Loại trường: Nội trú và ngoại trú

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

St Peter's, Cambridge

Website: www.stpeters.school.nz

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: Hamilton

Loại trường: Nội trú và ngoại trú

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Navitas USA - Florida Atlantic University

Website: https://www.fau.navitas.com/

Năm thành lập: 1961

Vị trí: a public university in Boca Raton, Florida, with five satellite campuses in the Florida cities of Dania Beach, Davie, Fort Lauderdale, Jupiter, and in Fort Pierce at the Harbor Branch Oceanographic Institution

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Công lập

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences (MCPHS)

Website: www.mcphs.edu

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 5,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016
image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.