• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00
2

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 19/06 01/05
Kỳ Đông
Kỳ Xuân 16/11 01/10
Kỳ Hè 26/03 01/02
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT: 61
TOEFL PBT:
IELTS: 5.5
iTEP:
SAT I: 900
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 0 0 0
Quốc tế: 0 0 0 0
Việt nam: 0 0 0 0
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0/0 0/0 0/0 0/0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 26,202 24,056 0
Sách vở: 0 0 1,500 0
Bảo hiểm y tế: 0 1,390 1,390 0
Ăn ở: 0 10,566 10,566 0
Đi lại: 0 0 0 0
Chi phí khác: 0 0 0 0
Tổng: -1 38,158 37,512 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

KHÔNG

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học https://www.tntech.edu/majors/index.php
Sau Đại học https://www.tntech.edu/graduatestudies/degrees.php
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Mechanical-Mechatronics-Vehicle Engineering
2 Electrical-and-Computer Engineering
3 Computer Science-Cybersecurity
4 Chemistry-Physics-Biology-Health Sciences
5 Chemical Engineering

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: , TOEFL ibt: 61, IELTS: 5.5, SAT1: 900
image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.